Zgodnie z § 34  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

 Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola im. sw. Jana Pawła II w Szczepanowie sporządzone na dzień 31.12.2018 roku za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 zostało opublikowane w kwietniu 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, w zakładce Budżet i majetek - 2018

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1600288/sprawozdanie-finansowe-publiczne-przedszkole-w-szczepanowie-sporządzone-na-dzień-31122018-r.html

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 288 gości oraz 0 użytkowników.