Spis treści

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ:

– stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,

– rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

– kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się, wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,

– stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

– nauka przez aktywne działanie,

– głębokie poszanowanie osobowości dziecka,

– zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,

– okazywanie sobie wzajemnej pomocy,

– włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

ZASADY PRACY 

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1.Zasada indywidualizacji

2.Zasada integracji

3.Zasada wolności i swobody działania

4.Zaspakajanie potrzeb dziecka

5.Zasada aktywności

6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

 

FORMY PRACY:

– praca indywidualna praca w małych zespołach

– praca z całą grupą

– zabawy

 

KIEROWNICTWO PLACÓWKI 

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który: sprawuje nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej. pełni rolę pracodawcy, organizuje pracę nauczycieli, inspiruje nauczycieli do działania, kieruje działalnością przedszkola,

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 475 gości oraz 0 użytkowników.