Spis treści

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.

Podstawowym celem Rady jest:

– współdziałanie z przedszkolem w procesie wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym;

– zaangażowanie rodziców służące podnoszeniu jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

 

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

Rada wybiera ze swojego grona prezydium – przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

 

Rada działa kolegialnie i dąży do podejmowanie uchwał drogą konsensusu.

W posiedzeniu Rady biorą udział: dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, członkowie Rady Rodziców, zainteresowani rodzice, oraz inne osoby w charakterze ekspertów.

 

Osoby nie uczęszczające na zebrania organizowane przez dyrektora, nauczycieli , bądź radę rodziców NIE MAJĄ PRAWA GŁOSU  w sprawie podjętych decyzji.

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 461 gości oraz 0 użytkowników.