Są różne przedszkola. Dlaczego właśnie Nasze? Tu dzieci są swobodne i radosne, rozwijają się w swoim rytmie, bo tu szanuje się ich indywidualność. Nikt ich nie popędza, nie zmusza do rywalizacji, bawią się, tworzą, rozwijają siebie.
Tu dzieci czują się bezpieczne. Dlatego rośnie ich pewność siebie. Patrzą dorosłym prosto w oczy, mówią śmiałym głosem, mają poczucie wewnętrznej wartości i jego słowo jest dla nas ważne.

Więcej o nas ...

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie

z dnia 13.03.2020 rok

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola im. św.  Jana Pawła II  w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Zarządzam co następuje:

  • 1

W dniach 16-25.03.2020 r. zobowiązuję nauczycieli do pozostawania w dyspozycji
i gotowości do wykonywania pracy. W tym czasie stosują się Państwo do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, głownie poprzez ograniczenie wyjść z domu.

  • 2

W dniach 16-25.03.2020 r. ustala się godziny pracy przedszkoli, tj. od godziny 7.00 do godziny 15.00 dla pracowników administracji i obsługi. Wymiar czasu pracy poszczególnych pracowników nie ulega zmianie.

  • 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do śledzenia komunikatów umieszczanych na stronach: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ strona Głównego Inspektora Sanitarnego z bieżącymi komunikatami oraz stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE  Nr 6/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie

z dnia 24.03.2020 rok

w sprawie: zagrożenia spowodowanego Koronawirusem

Podstawa Prawna: Na podstawie  § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19 (Dz. U. z 2020 r. Poz. 410 ze zmianami Dz. U. z 2020 poz. 492), oraz Rozp. MEN z 20.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 poz.493 )

Zarządzam co następuje:

  • 1

W dniach 26.03.2020 do 10.04.2020 r. zobowiązuję nauczycieli do pozostawania
w dyspozycji i gotowości do wykonywania pracy, oraz zdalnego nauczania. W tym czasie stosują się Państwo do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, głownie poprzez ograniczenie wyjść z domu.

  • 2

W dniach od 26.03.2020 do 10.04.2020  r. ustala się godziny pracy przedszkoli, tj. od godziny 7.00 do godziny 15.00 dla pracowników administracji i obsługi. Wymiar czasu pracy poszczególnych pracowników nie ulega zmianie.

  • 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do śledzenia komunikatów umieszczanych na stronach: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ strona Głównego Inspektora Sanitarnego z bieżącymi komunikatami oraz stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
Początek strony

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.