Opiekę wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi sprawuje kadra wykwalifikowanych nauczycielek. Są to osoby kompetentne, otwarte na potrzeby dzieci, lubiące swoją pracę.

Nauczycielki posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z rodzajem wykonywanych zajęć – wychowanie przedszkolne, logopedia, oligofrenopedagogika, nauczanie języka angielskiego.

Kadra

Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, kształcenia zintegrowanego, muzyki. Prowadza pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

Przedszkole spierają również tacy specjaliści jak – logopeda i psycholog. Wspólnie troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, wspierają rodziców w przygotowaniu dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Dyrektorem naszego przedszkola jest mgr Marzena Babicz.

Oddział I prowadzi  Pani Anna Japa i Pani Katarzyna Kocoł

Oddział II prowadzą Pani Marzena Babicz, Pani Zuzanna Drzewiecka Pani Jadwiga Migda i Pani Katarzyna Kocoł.

Zajęcia w oddziale w Wokowicach prowadzi Pani Magdalena Ducinowska i Pani Jadwiga Migda.

W świat wiary i religii wprowadza dzieci Pani Anna Tybon.

Pomoc dzieciom niesie Pani Anita Owca i Pani Marcelina.

Zajęcia z języka angielskiego w oddziele  I, II i III poprowadzi Pani Zuzanna Drzewiecka.

Sprawami gospodarczo – administracyjnymi zajmuje się Pani Joanna Wolnik.

Pyszne obiadki gotuje dzieciom Pani  Pani Anna Marek i Pani Małgorzata Chudyba.

Czystość w przedszkolu utrzymuje Pani Małgorzata Duda i Pani Jadwiga Pacura.

O czystość w przedszkolu w Wokowicach dba Pani Anna Pałka.

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.